Nadační fond speciálních sil

Nadační fond speciálních sil generála Moravce byl založen 30. června 2011. Posláním a účelem nadačního fondu je:

– zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory obětem pracovních úrazů s trvalými následky zaměstnancům speciálních sil s cílem se snáze vyrovnat s následky pracovních úrazů a pomoci těmto obětem pracovního úrazu k opětovnému začlenění do společnosti.

– zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory pozůstalým po zaměstnancích speciálních sil s cílem se snáze vyrovnat s následky tohoto úmrtí a pomoci pozůstalým udržet si přiměřenou kvalitu života.

– další veřejně prospěšná činnost

Hlavním úkolem Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce je umět se rychle postarat o příslušníky speciálních sil a jejich rodiny, pokud utrpí úraz s trvalými následky, nebo při plnění služebních úkolů přijdou o život. Veřejnosti tyto smutné události nejsou lhostejné a lidé dokáží přispět ve vyhlášených veřejných sbírkách. Vedení fondu nechce ale spoléhat pouze na štědrost dárců v případě, až se stane taková tragédie. Proto je potřebné, aby na účtu Nadačního fondu speciálních sil byly naspořeny peníze již před tím, než vyvstane potřeba na jejich použití.

Předseda správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce

Ing. Vladimír Ganzar

číslo účtu Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce:

43-9412310217 kód banky 0100