Galerie

Výsadkoví veteráni i žáci základních škol soutěžili na vojenské střelnici Hamry, kde byla odhalena i pamětní deska ppor. I.M. Pavlu Mauerovi

V úterý 27. června se konaly na vojenské střelnici Hamry ve vojenském újezdu Březina tři významné události. V devět hodin ráno soutěžilo dvacet tříčlenných družstev z klubů výsadkových veteránů z České i Slovenské republiky v branných disciplínách: střelba z pistole, ze vzduchovky, z luku, a hodu granátem na cíl. Veteráni z Prostějova, Brna, Holešova, Olomouce, Zlína, Chrudimi, Plzně, Liberce, Písku, Jindřichova Hradce, Banské Bystrice, Prešova, Zlatých Moravců a z Bratislavy prokázali, že přes vysoký věkový průměr jsou stále fyzicky velmi zdatní.

Ve třináct hodin byl za uvítací fanfáry vojenské hudby zahájen pietní akt – odhalení pamětní desky podporučíku I.M. Pavlu Mauerovi, příslušníku 601. skupiny speciálních sil, který v květnu 2003 podlehl zranění, které utrpěl na zahraniční misi v Iráku. Pietního aktu se účastnil náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Radek Hasala, primátor města Prostějova František Jura, všichni velitelé útvarů prostějovské posádky, vojáci, výsadkoví veteráni, představitelé spolků válečných veteránů a další vzácní hosté. Provedení, realizace a financování pietního aktu bylo v rukou Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce a Klubu výsadkových veteránů Prostějov. Mimořádnou ctí pro organizátory byla osobní účast maminky, tatínka a sestry Pavla Mauera. Ve velice emotivním projevu tatínek Pavla Mauera poděkoval za přátelství a péči, které se jeho rodině dostává ze strany Klubu výsadkových veteránů a 601. skupiny speciálních sil.

Zatímco po odhalení pamětní desky odjeli výsadkoví veteráni do Prostějova na komentovanou prohlídku města a radnice, tak celé odpoledne pak patřilo sportovnímu klání 1. ročníku Memoriálu ppor. I.M. Pavla Mauera pro žáky sedmých a osmých tříd prostějovských základních škol. Nad závodem převzal záštitu prezident České republiky Petr Pavel, kterého zastupoval vedoucí prezidentské kanceláře generálmajor Radek Hasala, který spolu s primátorem statutárního města Prostějova Františkem Jurou soutěž zahájil. V tomto branném závodě, který pořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov pod vedením generálporučíka v záloze Ondreje Páleníka soutěžilo dvacet tříčlenných družstev. Účastníky memoriálu čekalo šest soutěžních disciplín: střelba ze vzduchovky a vzduchové pistole, kvíz z historie výsadkových jednotek a vojenského útvaru 8280 Prostějov a ze základů topografie, zdravotní příprava a poskytnutí první pomoci, střelba z airsoftové zbraně, a hod granátem na cíl. Doprovodný program na dalších šesti pracovištích připravili vojáci 601. skupiny speciálních sil, kteří předvedli praktickou ukázku poskytnutí první pomoci, 102. průzkumného praporu, kteří připravili ukázky nácviku sebeobrany, hledání min a jízdu v bojových vozidlech, Vojenské policie z Olomouce, kteří ukázali práci pyrotechnika, a vojáci 53. praporu bezpilotních systémů, kteří připravili ukázku své používané techniky, kdy nad hlavami soutěžících létal dron, který pořizoval ze soutěže kamerový záznam.

První místo závodů výsadkových veteránů obsadili příslušníci Klubu výsadkových veteránů z Prostějova, na druhém místě se umístilo družstvo z Plzně, a třetí místo obsadilo družstvo z Prahy. V 1. ročníku Memoriálu ppor. Pavla Mauera zvítězilo družstvo ZŠ Palackého (vedoucí družstva Martin Brančík), na druhém místě se umístilo další družstvo ze ZŠ Palackého (vedoucí družstva Šimon Pokorný) a o třetí místo se dělila družstva ze ZŠ Jana Železného (vedoucí družstva Martin Vymazal) a ZŠ Dr. Horáka (vedoucí družstva Jaroslav Maňák).

Všechny tři události konané v tomto dni byly největší a nejvýznamnější akcí Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil generála Moravce a Klubem speciálních sil, z.s. Veliké poděkování patří vojákům prostějovské posádky, vojenské policii Olomouc a všem členům Klubu výsadkových veteránů Prostějov, kteří se na konání obou závodů a organizaci pietního aktu podíleli, a také hlavním rozhodčím závodů Františku Chudému a Vladimíru Ganzarovi. Děkujeme i statutárnímu městu Prostějov za finanční podporu stejně, jako ostatním podporovatelům.

Pietní akt u fontány v britském Royal Leamingtonu Spa 18. 6. 2023

Již po druhé předseda správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce Vladimír Ganzar přijal pozvánku spolku Friends of Czechoslovak Memorial Fountain na pietní akt v neděli 18. 6. 2023  v 11:00 u příležitosti výročí hrdinské smrti sedmi československých parašutistů v kryptě pravoslavného kostela v pražské Resslově ulici. Tento spolek pečuje o fontánu umístěnou v parku Jephson Gardens v britském Royal Leamington Spa. Nad památníkem převzala čestnou záštitu 601. skupina speciálních sil v roce 2019. Fontána nesoucí jména parašutistů Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, Josefa Bublíka, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jaroslava Švarce a Jana Hrubého byla postavena v roce 1968 z příspěvků československých vojáků a jejich potomků, kteří v Leamington Spa a okolí nalezli svůj domov během druhé světové války a také po roce 1948, kdy do Velké Británie odcházelo mnoho vojáků s rodinami, aby se vyhnuli perzekucím komunistického režimu. Oni a později jejich potomci se až do dnešních dnů o fontánu vzorně starají a pravidelně organizují vzpomínky na tento významný historický okamžik. Čest a věčnou slávu hrdinům.

Piety se Vladimír Ganzar zúčastnil s členy spolku “VETERANS” na pozvání potomků československých vojáků žijících v Royal Leamingtonu Spa.

Dne 22. května jsme si připomněli již dvacáté výročí úmrtí podporučíka i.m. Pavla Mauera položením kytice květin na hřbitově v Brně, a také u památníku 601. skupiny speciálních sil v Prostějově. Dne 27. června 2023 se bude konat 1. ročník Memoriálu Pavla Mauera – branný závod pořádaný pro žáky sedmých a osmých tříd základních škol města Prostějova, nad kterým převzal záštitu prezident České republiky Petr Pavel. Před zahájením závodu bude odhalena pamětní deska ppor. i.m. Pavlu Mauerovi. 

V roce 2021 bylo v neveřejné sbírce mezi letci, výsadkáři, příslušníky speciálních sil a dalšími vojáky a veterány vybráno 74.014,- Kč na uctění památky primáře MUDr. Jána Capka. Slíbil jsem, že zde zveřejním, jak bylo naloženo s vybranými finančními prostředky. Za vybrané peníze bylo vybudováno pamětní místo s lavičkou ve venkovním prostoru u lázeňského domu Albatros v Lázních Jeseník. Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli. 

KALENDÁŘ SPECIÁLNÍCH SIL 2023

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI A KAMARÁDI! KALENDÁŘ JE VYPRODÁN. DALŠÍ OBJEDNÁVKY, PROSÍM, NEPOSÍLEJTE. DÍKY VÁM VŠEM!

Vážení podporovatelé speciálních sil,

dovolte, abych Vám touto upoutávkou představil titulní a lednovou stranu z kalendáře Speciálních sil na rok 2023. Kalendář má rozměr A2 (42×59,4 cm) a formát s orientací na šířku.

Kalendář je od roku 2003 pravidelně vydáván ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil generála Moravce.

Nadační fond speciálních sil generála Moravce poskytne limitovanou sérii tohoto kalendáře pro dárce z řad veřejnosti v celkovém počtu 300 ks, proto neváhejte s jeho objednáním!!!

Kalendář obdrží poštou ten, který daruje 601,- Kč/1 ks na účet nadačního fondu číslo:
43-9412310217/0100 a zároveň pošle v příloze potvrzení o zaplacení daru na email: 
nfspecialnichsil@seznam.cz. Do předmětu emailu uveďte „KALENDÁŘ 2023“ a do textu počet objednaných kusů a vaši adresu pro dodání kalendáře. Kalendáře se budou odesílat od 1. 12. 2022.

Děkuji každému, který svým darem podpoří Nadační fond speciálních sil generála Moravce.

SF-UCS Challenge – Memoriál Tomáše Procházky je skvělá akce s dobrou myšlenkou. Pro Nadační fond speciálních sil generála Moravce bylo vybráno 60.000,- Kč.  Děkujeme!

Věcné ceny pro soutěžící zabezpečila firma Sellier&Bellot 

„SPECIAL FORCES JUNIOR CHALLENGE“ pro střední školy Olomouckého kraje

Nadační fond speciálních sil generála Moravce pomohl zabezpečit Centru podpory speciálních sil Olomouc překážkový závod pětičlenných družstev „SPECIAL FORCES JUNIOR CHALLENGE“ pro střední školy Olomouckého kraje v areálu Gymnázia Olomouc v Hejčíně.

Nadační fond pomáhal při organizaci branného závodu základních škol města Prostějova “Memoriál Pavla Mauera”. Na Hamry nás přijel navštívit i náčelník generálního štábu AČR generálmajor Ing. Karel Řehka

Na Dni otevřených dveří předal náměstek ministryně obrany Mgr. František Šulc s primátorem města Prostějova Mgr. Františkem Jurou a předsedou Klubu výsadkových veteránů, z.s. generálporučíkem v záloze Ing. Ondrejem Páleníkem, MBA ceny vítězům memoriálů klubů výsadkových veteránů i vítězům branného závodu základních škol.

I v roce 2022 jsme byli podpořeni spolkem Červené barety částkou 22000,- Kč

KNIHA „NAVZDORY

Autoři knihy z výtěžku prodeje knihy podpoří Nadační fond speciálních sil generála Moravce

https://www.navzdorykniha.cz/

Pietní akt u fontány v britském Royal Leamingtonu Spa 19.6.2022

Dne 19.6.2022 se předseda správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce zúčastnil pietního aktu u fontány v britském Royal Leamingtonu Spa u příležitosti 80. výročí hrdinské smrti sedmi československých parašutistů v kryptě pravoslavného kostela v pražské Resslově ulici. Fontána nesoucí jména Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, Josefa Bublíka, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jaroslava Švarce a Jana Hrubého byla postavena v roce 1968 přáteli a potomky československých vojáků žijících především ve Velké Británií. Nad památníkem – fontánou převzala čestnou záštitu 601. skupina speciálních sil v roce 2019. 

Piety se Vladimír Ganzar zúčastnil s členy spolku “VETERANS” na pozvání potomků československých vojáků žijících v Royal Leamingtonu Spa.

Repatriace ostatků průkopníkčeskoslovenských speciálních operací a zpravodajského velikána

Dne 26. dubna byly do České republiky přepraveny ostatky brigádního generála Františka Moravce, patrona 601. skupiny speciálních sil AČR. V doprovodu ministryně obrany Jany Černochové byl na území své vlasti přijat vedle ředitele Vojenského zpravodajství také současným velitelem útvaru, plukovníkem gšt. Tomášem Skácelem a bývalými veliteli útvaru, generálporučíkem Ondrejem Páleníkem a generálmajorem Milanem Kovandou.

Pietního aktu se zúčastnila nejen vnučka generála Moravce Anita Moravec Gard, ale též další příbuzní z americké větve jeho rodiny. Symboliku a načasování této události podtrhuje nadcházející 80. výročí úspěšného atentátu na R. Heydricha. Na plánování nejen této speciální operace měl generál Moravec lví podíl.

601. skupina speciálních sil generála Moravce nese hrdě jeho jméno ve svém názvu.

Čest jeho památce!

Dar od Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR

Při příležitosti ukončení činnosti Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR nás navštívila jeho zakladatelka a statutární zástupce Tereza Knihová a věnovala Nadačnímu fondu speciálních sil generála Moravce a Klubu speciálních sil z.s. zůstatek tohoto fondu formou darovacích smluv. Je to pro nás velká čest a jedná se o nezanedbatelnou částku.

KALENDÁŘ SPECIÁLNÍCH SIL 2022

Zaplacené kalendáře dnem 15.12.2021 budou zaslány až po Novém roce. Zaplacené mince po 30.11.2021 byly doobjednány u výrobce a vyrobeny budou do 15.2.2021 a teprve potom budou rozesílány.

REMEMBRANCE SUNDAY 2021

V neděli 14. listopadu se předseda správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce Vladimír Ganzar zúčastnil spolu s Českými vojenskými veterány REMEMBRANCE SUNDAY v srdci Londýna u pomníku The Cenotaph. Tato událost se konala za přítomnosti členů britské královské rodiny, premiéra a členů vlády.

Přehlídky se zúčastnilo letos 9000 válečných veteránů ze všech států Commonwealth. Po pochodu centrem Londýna se Česká výprava přesunula ke vzpomínkovým polím vlčích máků u Westminsterského opatství, kde za třicet českých vojáků padlých ve vojenských zahraničních misích po roce 1989 umístila křížky do vzpomínkového místa, které je věnováno českým a slovenským válečným veteránům. Umístili jsme také sedm křížků za padlé československé výsadkáře Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka, Adolfa Opálku,
Josefa Bublíka, Jana Hrubého, Josefa Valčíka a Jaroslava Švarce. Tři desítky našich novodobých veteránů jsou tak pohromadě v dobré společnosti.

Za Nadační fond speciálních sil jsem měl tu čest zapíchnout dva křížky s fotografiemi a to za podporučíka in memoriam Pavla Mauera, který zemřel na následky dopravní nehody v Iráku v roce 2003 a štábního praporčíka in memoriam Tomáše Procházku, který v roce 2018 padl v Afghánistánu při útoku na vozidlo speciálních sil.

Celá událost se nesla v duchu: „Nezapomeneme na Vás a děkujeme!

Vážení podporovatelé speciálních sil,

dovolte, abych Vám touto upoutávkou představil první a poslední stranu z Kalendáře speciálních sil na rok 2022, který je vydáván pravidelně od roku 2003 a je připravován ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil generála Moravce. Limitovaná série tohoto kalendáře pro 300 dárců je určena pro dárce z řad veřejnosti. Kalendář má rozměr A2 (42×59,4 cm).

Kalendář obdrží Ti z Vás, kteří darují 601,- Kč/za 1 kus na účet nadačního fondu číslo 43-9412310217/0100 a pošlou v příloze potvrzení o zaplacení daru na email nfspecialnichsil@seznam.cz. Do předmětu emailu uveďte „KALENDÁŘ 2021“ a do textu počet objednaných kusů a vaši adresu pro dodání kalendáře. Po objednání Vám kalendář přijde v termínu od 1. 12. do 23. 12. 2021.

PAMĚTNÍ MINCE

Dále mi dovolte Vám nabídnout sadu tří pamětních mincí se znaky útvarů speciálních sil v dárkovém balení vydávaných k 10. výročí založení Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce.

Sadu pamětních mincí obdrží Ti z Vás, kteří darují 2000,- Kč/za 1 sadu na účet nadačního fondu číslo
43-9412310217/0100 a pošlou v příloze potvrzení o zaplacení daru na email: nfspecialnichsil@seznam.cz. Do předmětu emailu uveďte „Pamětní mince“ a do textu počet objednaných sad a vaši adresu pro dodání. Po objednání a vyrobení Vám sada mincí přijde v termínu od 15. 12. do 23. 12. 2021.

PŘÍRODNÍ KATASTROFA

Za Nadační fond speciálních sil generála Moravce jsem předal v obci Hrušky konkrétní vybrané rodině dar 42.000,- Kč. Za tímto účelem byla vyhlášena neveřejná sbírka mezi příslušníky speciálních sil.

Děsivé tornádo se ve čtvrtek prohnalo také obcí Hrušky. Místní obyvatelé jako by se probudili do apokalyptického filmu.

Memoriál štábního praporčíka Tomáše Procházky SF-UCS Chalenge 2021.  Již po čtvrté se konal závod na podporu Nadačního fondu Speciálních sil generála Moravce.Tentokrát velitel 601. skupiny speciálních sil přiváží do Prostějova výtěžek z této akce – šek na 80.000,- Kč. Děkujeme organizátorům akce, zejména Mirkovi Pasterčíkovi.

Tak jako tomu bylo i v předešlých letech, tak jsme i letos s velitelem převzali darovací šek se symbolickou částkou 22 000 Kč od spolku Červené barety, z.s. 

Sbírka na uctění památky primáře MUDr. Jána Capka.

Dne 17. března 2021 byla vyhlášena finanční sbírka z rozhodnutí správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce, na základě iniciativy mnohých příslušníků speciálních sil, pilotů a dalších vojáků a veteránů, kteří jezdili na preventivní rehabilitace do Vojenské lázeňské léčebny Jeseník – lázeňského hotelu Albatros na uctění památky primáře MUDr. Jána Capka. Oznamuji Vám, že po uzavření a sečtení sbírky na bankovním účtu bylo vybráno celkem 74.014,- Kč. Všem útvarům, spolkům a hlavně jednotlivcům, kteří se na sbírce podíleli děkuji. Nyní probíhají jednání, jakou formou budou finanční prostředky realizovány. Na tomto místě zveřejním, jak bylo rozhodnuto a jak bylo s finančními prostředky naloženo.

Vladimír Ganzar, předseda správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce

Vojáci prostějovské posádky děkují prostřednictvím Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce firmě Original Workout European Fitness Producer za dlouhodobé bezplatné zapůjčení MilFit Gym Fitness kontejneru
https://natoexhibition.com/press/news/162?lang=cshttps://originalworkout.de/cs/home-cz/

Zástupci spolku Červené barety udělili ve spolupráci se statutárním městem Prostějov na návrh velitele 601. skupiny speciálních sil pamětní odznak k 60. výročí působení VÚ 8280 v posádce Prostějov vybraným příslušníků útvaru u příležitosti Dne válečných veteránů. Odznak byl udělen i 601. skupině speciálních sil a předsedovi správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce

SM Parapresent ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil nabízí ve svém eshopu pamětní medaili u příležitosti výročí 60 let vojenského útvaru 8280 Prostějov. Pokud se podaří vyrobené pamětní medaile prodat, získá nadační fond 40.000,- Kč.

Akce pořádaná pro Nadační fond speciálních sil generála Moravce a z úcty k padlému Tomáši Procházkovi. Děkujeme !!!

Dne 3.10. se konal třetí ročník SF-UCS Challenge Memoriál Tomáše Procházky. Sportovní akce, která má smysl. Pro Nadační fond speciálních sil bylo vybráno 117.500 Kč. Jste neskutečný borci! Není mnoho akcí v ČR, kdy vám k vítězství gratuluje velitel nejelitnější jednotky 601.skupiny speciálních sil. Díky! Zároveň obrovský dík firmám, které se podílely na celé akci, bez kterých by to nešlo: HQH System, @mpicz, ČZ – LUVO Firearms, STV GROUP a.s., FENIX-Protector, Sullyho zbrojnice, RADEV s.r.o, 3Dsun.cz, Primoco UAV.

Den pro veterány....

Osmnáct borců, osmnáct různých příběhů. Vojáci, kteří byli raněni ve službě. Doma nebo v zahraničí. Někteří už sice neslouží, ale my si všech vážíme. Byla to akce vrchního praporčíka AČR.

Pro Nadační fond speciálních sil generála Moravce bylo ctí podílet se na zabezpečení této skvělé akce, která má smysl! Akci se podařilo zabezpečit ve spolupráci s Českou zbrojovkou a.s.

Napsali o nás v týdeníku Hrot…

54_HR_11_Armada

Nadační fond speciálních sil generála Moravce byl záštitou pro neveřejnou sbírku, kterou zorganizovali vojáci roty bojové podpory CPSS. Díky nim jsem v pátek odeslal na účet nadačního fondu Pro dětský smích 30.500,- Kč a dnes jsem s nimi mohl předat symbolický šek Míšovi Řehovi v Dětské nemocnici v Brně. Peníze pomohou zabezpečit speciální lehokolo, na kterém se dostane do přírody.

Předání šeku na 22.000 Kč od spolku Červené barety

Převzetí šeku na 100.000 Kč ze závodu SF-UCS Challenge/Memoriál Tomáše Procházky

Převzetí šeku na 50.000 Kč od Umění přežít s.r.o.