Galerie

NADĚJE PRO PEPU – PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Nadační fond speciálních sil generála Moravce, který založil sbírku Operace „Naděje pro Pepu“ děkuje všem, kteří do sbírky přispěli jakýmkoli  finančním obnosem. Sbírka byla založena pro zajištění finanční podpory na zdravotní léčbu a přiměřenou kvalitu života pro našeho kolegu Josefa Burgeta, který je od března 2023 v pracovní neschopnosti po operaci hlava s nejistým návratem do zaměstnání a normálního způsobu života. Celkem bylo na sbírkový účet darováno do 30. června 2024, kdy byla sbírka ukončena 1.912.333,66 Kč. Pepa již zahájil svoji rehabilitační léčbu a všem Vám děkuje za pomoc. 

NOVÁ KNIHA – SOUBOR PROMLUV GENERÁLA FRANTIŠKA MORAVCE

Unikátní soubor promluv generála Františka Moravce, jedné z nejvýznamnějších osobností československého vojenského zpravodajství v období druhé světové války, přináší kniha „Mluví důstojník ministerstva národní obrany“.

Ve čtvrtek 22. února ji v Armádním muzeu Žižkov pokřtili ministryně obrany Jana Černochová, vnučka generála Moravce Anita Moravec Gard, zástupkyně ředitele vydavatelství Euromedia Petra Diestlerová a editor knihy, historik VHÚ Praha Prokop Tomek.

Ministryně obrany na závěr předala řediteli Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany České republiky brigádnímu generálovi Miroslavu Hofírkovi kopii dokumentu z prosince 1944, v němž je doporučeno udělit generálu Františku Moravcovi americké státní vyznamenání Záslužná legie ve stupni důstojník za jeho mimořádné zásluhy. Toto vyznamenání bylo generálu Moravcovi uděleno na základě vládního nařízení číslo 9260 a podle pokynu prezidenta Spojených států Harryho Trumana americkým Ministerstvem války v květnu 1945.

Odtajněný dokument amerického Úřadu strategických služeb předal ministr obrany Spojených států Lloyd Austin při své návštěvě Prahy v září 2022 ministryni obrany České republiky Janě Černochové. Křtu knihy se zúčastnili i vojáci 601. skupiny speciálních sil se svým velitelem plukovníkem Tomášem Kramplou a předsedou správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce Vladimírem Ganzarem

REMEMBRANCE SUNDAY

V neděli 12. listopadu se Vladimír Ganzar zúčastnil spolu s Českými vojenskými veterány slavnostní události „REMEMBRANCE SUNDAY“ v srdci Londýna u pomníku The Cenotaph. Konala se za přítomnosti členů britské královské rodiny, premiéra a členů vlády. Centrem Londýna pochodovalo téměř 10000 válečných veteránů ze všech států Commonwealth. Po pochodu se česká výprava přesunula ke vzpomínkovým polím vlčích máků u Westminsterského opatství, kde za všech třicet padlých českých vojáků v misích po roce 1989 umístila křížky do vzpomínkového místa č. 149, které je věnováno českým a slovenským válečným veteránům. Křížek s fotografií štábního praporčíka in memoriam Tomáše Procházku, který před pěti lety padl v Afghánistánu při útoku na vozidlo speciálních sil, měl tu čest Vladimír Ganzar umístit společně s otcem a bratrem Tomáše Procházky.

Celá událost se nesla v duchu: „Nezapomeneme na vás a děkujeme!“

Memoriál Tomáše Procházky

V sobotu dne 23.9. jsem převzal z rukou organizátora závodu Mirka Pasterčíka šek na 70.000 Kč. Tyto peníze byly vybrány ze startovného a darů účastníků a návštěvníků soutěže Memoriál Tomáše Procházky ve Stodu u Plzně.  Peníze zůstávají Nadačnímu fondu speciálních sil generála Moravce pro případ, že je bude nutné použít v souladu se statutem fondu. My ale doufáme, že taková situace nenastane.

https://www.facebook.com/watch/?v=624136766596874

Třetí ročník překážkového závodu

Nadační fond speciálních sil generála Moravce a firma Sellier&Bellot pomáhali zabezpečit “SPECIAL FORCES JUNIOR CHALLENGE“ pro střední školy Olomouckého kraje

Výsadkoví veteráni i žáci základních škol soutěžili na vojenské střelnici Hamry, kde byla odhalena i pamětní deska ppor. I.M. Pavlu Mauerovi

V úterý 27. června se konaly na vojenské střelnici Hamry ve vojenském újezdu Březina tři významné události. V devět hodin ráno soutěžilo dvacet tříčlenných družstev z klubů výsadkových veteránů z České i Slovenské republiky v branných disciplínách: střelba z pistole, ze vzduchovky, z luku, a hodu granátem na cíl. Veteráni z Prostějova, Brna, Holešova, Olomouce, Zlína, Chrudimi, Plzně, Liberce, Písku, Jindřichova Hradce, Banské Bystrice, Prešova, Zlatých Moravců a z Bratislavy prokázali, že přes vysoký věkový průměr jsou stále fyzicky velmi zdatní.

Ve třináct hodin byl za uvítací fanfáry vojenské hudby zahájen pietní akt – odhalení pamětní desky podporučíku I.M. Pavlu Mauerovi, příslušníku 601. skupiny speciálních sil, který v květnu 2003 podlehl zranění, které utrpěl na zahraniční misi v Iráku. Pietního aktu se účastnil náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Radek Hasala, primátor města Prostějova František Jura, všichni velitelé útvarů prostějovské posádky, vojáci, výsadkoví veteráni, představitelé spolků válečných veteránů a další vzácní hosté. Provedení, realizace a financování pietního aktu bylo v rukou Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce a Klubu výsadkových veteránů Prostějov. Mimořádnou ctí pro organizátory byla osobní účast maminky, tatínka a sestry Pavla Mauera. Ve velice emotivním projevu tatínek Pavla Mauera poděkoval za přátelství a péči, které se jeho rodině dostává ze strany Klubu výsadkových veteránů a 601. skupiny speciálních sil.

Zatímco po odhalení pamětní desky odjeli výsadkoví veteráni do Prostějova na komentovanou prohlídku města a radnice, tak celé odpoledne pak patřilo sportovnímu klání 1. ročníku Memoriálu ppor. I.M. Pavla Mauera pro žáky sedmých a osmých tříd prostějovských základních škol. Nad závodem převzal záštitu prezident České republiky Petr Pavel, kterého zastupoval vedoucí prezidentské kanceláře generálmajor Radek Hasala, který spolu s primátorem statutárního města Prostějova Františkem Jurou soutěž zahájil. V tomto branném závodě, který pořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov pod vedením generálporučíka v záloze Ondreje Páleníka soutěžilo dvacet tříčlenných družstev. Účastníky memoriálu čekalo šest soutěžních disciplín: střelba ze vzduchovky a vzduchové pistole, kvíz z historie výsadkových jednotek a vojenského útvaru 8280 Prostějov a ze základů topografie, zdravotní příprava a poskytnutí první pomoci, střelba z airsoftové zbraně, a hod granátem na cíl. Doprovodný program na dalších šesti pracovištích připravili vojáci 601. skupiny speciálních sil, kteří předvedli praktickou ukázku poskytnutí první pomoci, 102. průzkumného praporu, kteří připravili ukázky nácviku sebeobrany, hledání min a jízdu v bojových vozidlech, Vojenské policie z Olomouce, kteří ukázali práci pyrotechnika, a vojáci 53. praporu bezpilotních systémů, kteří připravili ukázku své používané techniky, kdy nad hlavami soutěžících létal dron, který pořizoval ze soutěže kamerový záznam.

První místo závodů výsadkových veteránů obsadili příslušníci Klubu výsadkových veteránů z Prostějova, na druhém místě se umístilo družstvo z Plzně, a třetí místo obsadilo družstvo z Prahy. V 1. ročníku Memoriálu ppor. Pavla Mauera zvítězilo družstvo ZŠ Palackého (vedoucí družstva Martin Brančík), na druhém místě se umístilo další družstvo ze ZŠ Palackého (vedoucí družstva Šimon Pokorný) a o třetí místo se dělila družstva ze ZŠ Jana Železného (vedoucí družstva Martin Vymazal) a ZŠ Dr. Horáka (vedoucí družstva Jaroslav Maňák).

Všechny tři události konané v tomto dni byly největší a nejvýznamnější akcí Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil generála Moravce a Klubem speciálních sil, z.s. Veliké poděkování patří vojákům prostějovské posádky, vojenské policii Olomouc a všem členům Klubu výsadkových veteránů Prostějov, kteří se na konání obou závodů a organizaci pietního aktu podíleli, a také hlavním rozhodčím závodů Františku Chudému a Vladimíru Ganzarovi. Děkujeme i statutárnímu městu Prostějov za finanční podporu stejně, jako ostatním podporovatelům.

Pietní akt u fontány v britském Royal Leamingtonu Spa 18. 6. 2023

Již po druhé předseda správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce Vladimír Ganzar přijal pozvánku spolku Friends of Czechoslovak Memorial Fountain na pietní akt v neděli 18. 6. 2023  v 11:00 u příležitosti výročí hrdinské smrti sedmi československých parašutistů v kryptě pravoslavného kostela v pražské Resslově ulici. Tento spolek pečuje o fontánu umístěnou v parku Jephson Gardens v britském Royal Leamington Spa. Nad památníkem převzala čestnou záštitu 601. skupina speciálních sil v roce 2019. Fontána nesoucí jména parašutistů Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, Josefa Bublíka, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jaroslava Švarce a Jana Hrubého byla postavena v roce 1968 z příspěvků československých vojáků a jejich potomků, kteří v Leamington Spa a okolí nalezli svůj domov během druhé světové války a také po roce 1948, kdy do Velké Británie odcházelo mnoho vojáků s rodinami, aby se vyhnuli perzekucím komunistického režimu. Oni a později jejich potomci se až do dnešních dnů o fontánu vzorně starají a pravidelně organizují vzpomínky na tento významný historický okamžik. Čest a věčnou slávu hrdinům.

Piety se Vladimír Ganzar zúčastnil s členy spolku “VETERANS” na pozvání potomků československých vojáků žijících v Royal Leamingtonu Spa.

Dne 22. května jsme si připomněli již dvacáté výročí úmrtí podporučíka i.m. Pavla Mauera položením kytice květin na hřbitově v Brně, a také u památníku 601. skupiny speciálních sil v Prostějově. Dne 27. června 2023 se bude konat 1. ročník Memoriálu Pavla Mauera – branný závod pořádaný pro žáky sedmých a osmých tříd základních škol města Prostějova, nad kterým převzal záštitu prezident České republiky Petr Pavel. Před zahájením závodu bude odhalena pamětní deska ppor. i.m. Pavlu Mauerovi. 

V roce 2021 bylo v neveřejné sbírce mezi letci, výsadkáři, příslušníky speciálních sil a dalšími vojáky a veterány vybráno 74.014,- Kč na uctění památky primáře MUDr. Jána Capka. Slíbil jsem, že zde zveřejním, jak bylo naloženo s vybranými finančními prostředky. Za vybrané peníze bylo vybudováno pamětní místo s lavičkou ve venkovním prostoru u lázeňského domu Albatros v Lázních Jeseník. Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli. 

Repatriace ostatků průkopníkčeskoslovenských speciálních operací a zpravodajského velikána

Dne 26. dubna byly do České republiky přepraveny ostatky brigádního generála Františka Moravce, patrona 601. skupiny speciálních sil AČR. V doprovodu ministryně obrany Jany Černochové byl na území své vlasti přijat vedle ředitele Vojenského zpravodajství také současným velitelem útvaru, plukovníkem gšt. Tomášem Skácelem a bývalými veliteli útvaru, generálporučíkem Ondrejem Páleníkem a generálmajorem Milanem Kovandou.

Pietního aktu se zúčastnila nejen vnučka generála Moravce Anita Moravec Gard, ale též další příbuzní z americké větve jeho rodiny. Symboliku a načasování této události podtrhuje nadcházející 80. výročí úspěšného atentátu na R. Heydricha. Na plánování nejen této speciální operace měl generál Moravec lví podíl.

601. skupina speciálních sil generála Moravce nese hrdě jeho jméno ve svém názvu.

Čest jeho památce!

PŘÍRODNÍ KATASTROFA

Za Nadační fond speciálních sil generála Moravce jsem předal v obci Hrušky konkrétní vybrané rodině dar 42.000,- Kč. Za tímto účelem byla vyhlášena neveřejná sbírka mezi příslušníky speciálních sil.

Děsivé tornádo se ve čtvrtek prohnalo také obcí Hrušky. Místní obyvatelé jako by se probudili do apokalyptického filmu.

Zástupci spolku Červené barety udělili ve spolupráci se statutárním městem Prostějov na návrh velitele 601. skupiny speciálních sil pamětní odznak k 60. výročí působení VÚ 8280 v posádce Prostějov vybraným příslušníků útvaru u příležitosti Dne válečných veteránů. Odznak byl udělen i 601. skupině speciálních sil a předsedovi správní rady Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce

SM Parapresent ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil nabízí ve svém eshopu pamětní medaili u příležitosti výročí 60 let vojenského útvaru 8280 Prostějov. Pokud se podaří vyrobené pamětní medaile prodat, získá nadační fond 40.000,- Kč.

Den pro veterány....

Osmnáct borců, osmnáct různých příběhů. Vojáci, kteří byli raněni ve službě. Doma nebo v zahraničí. Někteří už sice neslouží, ale my si všech vážíme. Byla to akce vrchního praporčíka AČR.

Pro Nadační fond speciálních sil generála Moravce bylo ctí podílet se na zabezpečení této skvělé akce, která má smysl! Akci se podařilo zabezpečit ve spolupráci s Českou zbrojovkou a.s.

Napsali o nás v týdeníku Hrot…

54_HR_11_Armada

Nadační fond speciálních sil generála Moravce byl záštitou pro neveřejnou sbírku, kterou zorganizovali vojáci roty bojové podpory CPSS. Díky nim jsem v pátek odeslal na účet nadačního fondu Pro dětský smích 30.500,- Kč a dnes jsem s nimi mohl předat symbolický šek Míšovi Řehovi v Dětské nemocnici v Brně. Peníze pomohou zabezpečit speciální lehokolo, na kterém se dostane do přírody.

Převzetí šeku na 50.000 Kč od Umění přežít s.r.o.